NAVALIS 90 CAPSULES 750mg - Food Supplement Containing Stinging Nettle


Price:
Sale price1.000,00 TL
Inventory:
In stock

Description

İÇERİĞİNDEKİ BİTKİLER

TÜRKÇE LATİNCE ADI
Ballı baba Lamium album (Toprak Üstü)
Yoğurt otu Galium aparine (Toprak Üstü)
Hayıt otu Vitex agnus-castus (Meyve(tohum)
Isırganotu Urtica sp.(Toprak Üstü,Yaprak,  Tohum)
Çin melek otu Angelica sinensis (Kök)

AÇIKLAMA

Böbrek yetmezliğinde, böbrek nefronlarının aktivitesini yitirmesi durumunda (hastalığın üçüncü evresinde) diyaliz süreci başlar. Bazı hekimler böbrek yetmezliğinin komplikasyonlarından kurtulmak için daha ön evrelerde diyalizi başlatabilmektedir. Çok nadir de olsa bu durumdan kurtulmak mümkündür. Bunun için hem geleneksel olarak hem de bilimin teyit ettiği çalışmalar mevcuttur. Böbrek yetmezliğine faydalı olabilen, geleneksel olarak önerilen reçeteler vardır. 

Örneğin Avrupa'da bir rahip ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmalarda;  

  • Ballıbaba bitkisinin, 
  • Yoğurt otunun, 
  • Isırganın böbrek yetmezliğini engellemek noktasında başarılı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç ile tüm dünyaya koruyucu hekimlik reçetesi olarak tavsiye etmişlerdir.  

Belirtilen bitkilerin koruyuculuk anlamında çok başarılı olduğunu bizler de Hekimzade olarak deneyimledik. Ancak böbrek yetmezliğinden kurtarabildiğini iddia etmek kolay bir şey değildir. Bu noktada bilimin ayrıca tavsiye ettiği Raven adlı bir bitki vardır. Anadolu'da çok yaygın olarak, Arap dünyası ve Ortadoğu'da çok bilinmektedir. Avrupa'nın da bildiği çok eski bir drogtur. Bilim bunun böbrek yetmezliğinde önleyici, koruyucu etkisinin olduğu ve katkı sağlayabildiğini iddia etmektedir.  

Böbrek yetmezliği karşısında çaresiz hissetmek ve bu durumu kabullenmek yerine alternatif çözümlere yönelmek gerekmektedir. Özellikle yan etkisi olmayan “pozitif bitki listesi”nde yer alan bitkilere müracaat etmek çok isabetli ve faydalı olacaktır.  

Bizler ballıbaba, ısırgan, yoğurt otunun ve raven bitkisinin başarılı olabileceğini ve katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Bunun için sizlere yukarıda belirttiğimiz bileşenlerden oluşan bitkisel gıda takviyesi hazırladık.  

Navalis adlı ürünün içeriğinde bulunan bitkilerin;  

  • Böbrek yetmezliği olgularında glomerüler filtrasyon oranını, böbrek plazma akışını ve böbrek kan akışını önemli ölçüde artırdığı, (1) 
  • Serumda BUN (üre azotu) ve kreatinin düzeylerini düşürdüğü; böbrek ve karaciğerde guanidin konsantrasyonu, hipokalsemi ve hiperfosfatemide düzelme sağladığı, (2)  
  • Üriner sistem hastalıklarında antienflamatuvar etkisiyle böbrek taşı oluşumunu önleyici ve iyileştirici olarak kullanıldığı (3) aşağıdaki kaynaklarda tespit edilmiştir. 

 

KAYNAKLAR  

  1. Yokozawa T, Fujioka K, Oura H, Nonaka G, Nishioka I, Effects of rhubarb tannins on renal function in rats with renal failure, Nippon Jinzo Gakkai Shi, 35, 13-18 (1993).  
  1. Yokozawa T, Suzuki N, Oura H, Nonaka G, Nishioka I, Effect of extracts obtained from rhubarb in rats with chronic renal failure, Chem. Pharm. Bull., 34, 4718-4723 (1986).  
  1. Schneider, H.J., Honold, E., Masuhr, T., Treatment of benign prostatic hyperplasia. Results of a treatment study with the phytogenic combination of Sabal extract WS 1473 and Urtica extract WS 1031 in urologic specialty practices, Fortschr Med., 113, 37-40 (1995). 

 

Not: Burada anlatılan bilgiler, ürün içinde kullanılan bitki, extrat, drog ve uçucu yağların özellikleridir. Ürüne ait bilgiler değildir! 

 

ETKEN MAD. %ORAN     BİR ŞİŞE (mg)
BALLIBABA 40 300
YOĞURT OTU 20 150
HAYIT OTU 20 150
ISIRGAN OTU 10 75
ÇİN MELKEL OTU 10 75
TOPLAM 750 MG

                                           

 

KULLANIM ŞEKLİ

Günde 3 defa yemeklerden 30-60 dakika sonra 1'er kapsül bol ılık su ile alınır.

T.C. GTHB ONAY NO: 004492 - 19.07.2018

Payment & Security

Suggestions Based on Your Search Results

Recently Viewed Products