Abdüssalib Otu

abdussalib-otu

ABDÜSSALİB
(KEKİKOTU)

Arabcası;Sa’ter-za’ter (Sa’terin bir cinsidir.)
Farisi

Latincesi : Orıganuin vulgare.
Yetiştiği yer ve çeşitleri: Birçok ülkede yetişir. Berrf (karada
yetişen), Bostanf (bostanda yetişen), Cebelf (dağda yetişen) kısım/
arına ayrılır.
Kullanılan maddesi: To humları

Tıbbi Özellik ve Faydaları:
a) Sar’ ah kimseye bal ile karıştınlıp yedirilirse şifa bulur.
b) Dövülüp bal ve yumurtaya karıştınlarak riıayasıl, basur, nasır
gibi hastalıklar için yenilirse çok faydası görülür.
c) Kınaile karıştınlıp başa yakı yapılırsa nezleyi geçirir.
Arapça Sa’ter denen otun cinsleri çoktur. Yukarıda yazdığımız
bir cinsidir. Bir cinsinin (Büzürü’l-ham, Sa’terü’l-berr, Nadğ)
yapraldan büyük olur, ona aşık otu yaprağı (Marseme, Latince:
Thymos Glaber) denir. Arapçası: (Sa’terü’I-Ber, Nadğ), Latincesi:
(Satureia bortemsis) olanın tobumu: idrarı artırır, kan söktürür
ve doğumu kolaylaştınr. İçilecek (alınacak) miktarı üç dirhem
(10 gr.)dır. Yine bu cins: Ağnlara iyi gelir, mide dolguoluğundan
ileri gelen hıçkınldara iyidir. Yalnız ciğerlere bazan zararlı ola~ilirse
de kesira ile düzeltilir. Bedeli, ağaç kavunudur.. ·