HİPNOZ UYGULAMALARI

Hipnoz, bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile oluşturulan özel bir bilinç hâlidir. Bir başka deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır veya aldırmazken, hipnoz yapan kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlar ve gönüllü katılımla uygular.


Hipnoz zihnin doğal durumudur. Bilinçli zihnin bir nevi devre dışı bırakılmasını sağlamak, bilinçaltına telkinler yerleştirmektir. Kişi hipnoz esnasında gerçeklerin farkında olmasına rağmen zihinsel ve fiziksel olarak rahatlar. Adeta rüya görüyormuş gibi hisseder. Bir yandan gerçeğin içinde diğer yandan gerçeklerin dışında gibidir.


Birçok ülkede hipnoz, alternatif tıp olarak kabul edilmiş olup, gösteri amaçlı sahne hipnozu yasaklanmıştır. Hipnozu sadece tedavi amaçlı olarak, hipnoz ve hipnoterapi eğitimi almış olan hekimler ve bu ehil kişiler yapabilir. Hipnoz etmek çok kolay bir uygulama olmasına rağmen, hipnoz aracılığı ile hastalıkların tedavisini yapmak, hipnoz bilgisinin yanında söz konusu olan hastalıkların tedavileri hakkındaki mesleki bilgileri de bilmeyi ve bu konuda yetkili olmayı gerektirir.


Hipnoz ve hipnoz uygulamaları hakkında bilgilenmek ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişiler eğitim etkinliklerimizi takip edebilir ve katılım gösterebilirler.