HEKİMZADE PROTOKOLLERİ

1.KİŞİYE ÖZGÜ TIP

• Kişiye özgü TEŞHİS

• Kişiye özgü TEDAVİ

• Kişiye özgü BESLENME

• Kişiye özgü YAŞAM BİÇİMİ

2.HEKİMZADE TEDAVİ PROTOKOLÜ

• DETOX / ARINMA

• EMİLİM

• BAĞIŞIKLIK