GSEWORK GIDA SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Mebusan Yokuşu Sokak Başaran Han Ap. No:3/7 34427
Beyoğlu / İstanbul
0850 888 09 00 bilgi@hekimzade.net

GSEWORK BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖRÜ BAŞVURU VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

Bu metinde yer alan ''sözleşme'' ibaresi, yeni distribütör ilk kayıt formu ile sözleşmesini birlikte ifade eder. Atıfta bulunulan kurallar ve prosedürleri, şartlar ve esasları, gizlilik politikası ve ücret planını ve atıfta bulunulan diğer metinleri kapsar. Söz konusu metinler mevcut halleriyle ve gerektiğinde yalnızca Gsework, takdiri ile yapılabilecek değişiklikleri içerecek halleriyle, Gsework ile Gsework'ün distribütörü arasındaki akdin tamamını oluştururlar. Yazılı bir metne dökülemeyen Gsework'ün temsile yetkili kişi veya kişileri tarafından imzalanmamış olan hiçbir sözlü veya yazılı beyan, vaat ya da sözleşme taraflar için bağlayıcı değildir. Distribütör'ün ilk kayıt formundaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurması zorunludur. Aksi takdirde, herhangi bir bakımdan eksik, yanlış olan ya da yanlış ülkede yapılan distribütörlük başvurusu geçersiz sayılabilir.

1- Bir distribütör olarak bu anlaşmada aranılan en az 18 yaş üzerinde olduğumu, başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Gsework'ün bir çalışanı veya yasal temsilcisi olmaksızın bağımsız bir distribütör olarak kendi şahsi işimden sorumluluğumun olduğunu, serbest çalışanlara ait vergi ve lisanslardan sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim.

2- Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak Gsework ürünlerini satma hakkına sahip olmam karşılığında giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel ödeme zorunluluğum bulunmamaktadır.

3- Tutarlı bir pazarlama sistemini muhafaza edebilmek ve geçerli kanun ve ekonomik şartlardaki vecibelere muvafakat etmek için Gsework politikalar ve prosedürlerinde zaman zaman değişiklik ve güncellemeler yapılabilir. Distribütör olarak www.hekimzade.net adresinden yayınlanan tüm bu değişiklik ve güncellemelerden sorumlu olduğumu ayrıca, bu belgeyi imzalayarak Gsework politikalar ve prosedürler kitapçığında yer alan tüm şirket kural ve etik ilkelerine uymayı kabul ediyorum.

4- Bağımsız Distribütör olarak ürünlerin sabit müşteri fiyatlarından daha aşağıya yeniden satışını gerçekleştiremeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum. İmzalamış olduğum distribütörlük sözleşmesindeki hak ve yetkilerimi Gsework'ün yazılı izni olmak kaydı ile transfer ve devir edebileceğimi biliyorum. Bu sözleşmede Türkiye Cumhuriyeti hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ediyorum.

5- Gsework distribütörü olarak, Gsework'ün ürünlerini sözleşmeye uygun olarak ve satma amacıyla teklif edebilme hakkının münhasır olmayan bir biçimde bana verildiğini, ürünlerin sabit müşteri fiyatlarından daha aşağıya yeniden satışını gerçekleştiremeyeceğimi, Gsework'e kişiler kazandırma hakkımın olduğunu, gerekli şartları sağlamam halinde Gsework'den aylık komisyon/prim alacağımı, distribütörler ürünleri ve/veya Gsework üyeliklerini alım/satım yönetimi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde satamayacağımı, satışa çıkaramayacağımı, takas edemeyeceğimi ve bunların satışını kolaylaştıramayacağımı kabul ediyorum.

6- Distribütörlüğümün, Gsework tarafından onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında aynı anda temsilci, bağımsız distribütör, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olmayacağımı kabul ediyorum.

8- Gsework ürünlerini, Gsework tarafından hazırlanan dokümanlarda yer aldığı şekilde tanıtmayı kabul ediyorum. Şirket ünvanları, ticari markalar ve logolar Gsework, şirket ünvanları veya bu ünvanlara benzeyen isimler, ticari markalar ve /veya logolar şirketin özel malıdır ve şirketin yazılı onayı önceden alınmaksızın literatürün çoğaltılması dahil olmak üzere hiçbir şekilde veya hiçbir ilanda kullanılmayacağını, onaylanmış bir ilanda Gsework'ün bağımsız distribütörü olduğunu belirtmek gerektiğinin zorunlu olduğunu, şirketin ünvanının veya logosunun distribütörlüğe atıfta bulunmadan tek başına kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Şirketin ünvanı ve logosu ve ürünlerin isimleri ve/veya logoları yalnızca şirketin sahip olduğu alan adları(URL) dışında hiçbir alan adında, facebook, twitter ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinde görülmeyeceğini kabul ediyorum.

Ayrıca Gswork distribütörü olarak;

  Resmi veya yarı-resmi kuruluşlar nezdinde hiçbir Gsework Gıda markası veya fikri hakkı için tescil başvurusunda bulunmayacağımı veya herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim..

  Gsework Gıda veya bunların sembollerinin basılı olduğu ürünleri Gsework Gıda dışında kaynaklar vasıtasıyla üretmeyeceğimi, edinmeyeceğimi ve satmayacağımı, Gsework Gıda tarafından doğrudan tedarik edilmediği sürece şahsi mal ve araçlarıma takmayacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

·  Gsework Gıda'nın herhangi birinin adını herhangi bir kuruluş/işletme adı olarak kullanmayacağım ve başkalarına bu adları kullanmaları için yetki vermeyeceğimi kabul,beyan ve taahhüt ederim.

·  Gsework Gıda tarafından yaratılan ve yayınlanan bütün gazeteler/dergiler ve görsel/işitsel materyaller münhasıran Gsework Gıda'ya aittir. Gsework Gıda Distribütörü ve başka kişiler, Gsework Gıda'nın önceden yazılı iznini almadan, yukarıda bahsi geçen materyalleri her ne biçimde olursa olsun kısmen veya tamamen çoğaltmayacağım, basmayacağım ve üretmeyeceğim. Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek yasal sorumluluğun bana ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim. Gsework Gıda, kendisinin uğrayabileceği zararlara karşı kanun çerçevesinde tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.

·  Yukarıda maddelere aykırı davranırsam Gsework distribütörü, madde 15 de ki yaptırımlarla karşı karşıya kalacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

9- Bir Gsework distribütörü olarak, kendi nam ve hesabıma iş yaptığımı, Gsework'ün çalışanı, ortağı, yasal temsilcisi olmadığımı kabul ediyorum. Seyahat, yemek, konaklama, büro giderleri ve diğer giderler gibi bunlarla sınırlı olmaksızın tüm masraflardan benim sorumlu olacağımı kabul ediyorum. Hiçbir biçimde Gsework çalışanı olarak muamele görmeyeceğimi kabul ediyorum. Gsework'ün sözleşme gereği tarafıma yapacağı komisyon ödemelerinden, mevzuatın zorunlu kıldığı kesintileri yapacağımı kabul ediyorum. Bir bağımsız distribütör olarak faaliyetlerimden doğan tüm vergi ve diğer yükümlülüklerin karşılanmasından benim sorumlu olduğumu kabul ediyorum. Koşulları yerine getirmem halinde satışını yaptığım ürünler karşılığında ödeme yapılacağını kabul ediyorum. Yeni kişiler kazandırmam halinde Gsework'ün herhangi bir ödeme yapmayacağını biliyorum.

10- Gsework'ün veri tabanında yer alan tüm distribütör, teşkilat listeleri, adresleri, e- posta adresleri ve numaralarının gizli ve şirketin özel malı olduğunu, Gsework'ün listeleri elde etmek, derlemek, yapılandırma ve halihazırda şekliyle muhafaza etmek için hatırı sayılır ölçüde özen çaba ve parasal kaynak harcamış olduğunu ve Gsework'ün bu değerli varlığı korumak için kanuni hakka ve bu varlık üzerinde kanuni menfaate sahip olduğunu, listeleri gizli tutmam gerektiğini ve listeleri işbu sözleşmede açıklanan münhasır amaçlarla kullanmam gerektiğini biliyor ve kabul ediyorum.

11- Yeni bir ürün sipariş verdiğimde, bir önceki siparişimdeki ürünlerin %70'ini ya da daha fazlasını satmış veya tüketmiş olduğumu kabul ve beyan etmiş olmaktayım. Ürün siparişlerinin ödemelerini Gsework'ün onaylamış olduğu ana kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya havale yoluyla yapacağımı biliyorum. Hiçbir şekilde üçüncü kişinin kredi kartını kullanarak alışveriş yapamayacağımı, aksi takdirde Gsework'ün sözleşmeyi feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum. Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamanın distribütör olarak benim sorumluluğumda olduğunu, bilginin raporlanmaması halinde eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabileceğini, herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde kargoyu kabul etmeme gerektiğini, kargoyu kabul etmiş olmamın ürünlerle ilgili olarak Gsework'ü her türlü sorumluluktan beri kıldığını, yine bir sipariş tarafıma teslim edildiği anda hasar görmüş ise kargoyu kabul etmemem gerektiğini, kargoyu kabul etmiş olmamın ürünle ilgili olarak Gsework'ü her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul ediyorum.

12- Sözleşmeyi dikkatlice okuduğumu ve hükümlerine uyacağımı kabul ve beyan ederim. Gsework'ün prim ve komisyonlarına hak kazanabilmek için sözleşme hükümlerine aykırı davranmayacağımı kabul ediyorum. Bu hükümlerinin kurallar ve prosedürlerinin veya Gsework'ün pazarlama kazanç ve planını kendi takdiri ile değiştirebileceğini ve bu başvuruyu yapmakla tüm değişikliklere uyacağımı kabul ediyorum. Değişiklikler bu konudaki duyurunun e-mail adresine gönderilmesi veya www.hekimzade.net adresindeki sitede yayınlanması ile birlikte bağlayıcı olur.

13- Gsework tarafından belli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir distribütör ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. Distribütör, ürünlerin teslim edilmesini izleyen 7(yedi) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; distribütörün net orijinal maliyetinin %100'ünden (yüzde yüz) uygun kesitler(kargo ücreti,primler, vergiler veya distribütörlere ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkartıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Bir Distribütörün ilk siparişinin %100'ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Gsework o kişinin distribütörlüğünü feshetme hakkına sahiptir. Gsework ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretmelerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın almadan önce distribütöre açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapmayacaktır. Ürün iade koşullarının işbu maddede belirtilmiş haliyle olduğunu kabul ve beyan ederim.

14- Gsework'nin ürünlerin parekende ve distribütör fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olduğunu, ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılabileceğini, Gsework'ün fiyatı resmen değiştirmeden önce distribütöre duyuru yapacağını www.hekimzade.net adresindeki internet sayfasında yayınlanma hakkına sahip olduğunu biliyorum.

15- Bağımsız bir distribütör olarak ilgili ürün konusunda sadece Gsework'ün etiketlerinde pazarlama materyallerinde belirtilen yapı işlev iddialarını ileri sürebileceğimi, bir yapı/işlev iddiası ürünün hali hazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa ''yardımcı olabileceğini'' veya onu ''destekleyebileceği'' biçimindeki bir iddia olduğunu, tıbbi iddialarda bulunmamın özellikle ürünlerin her derde deva olduğunu, her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılmasının kesinlikle
yasal olmadığını biliyor ve kabul ediyorum.

Ayrıca distribütör olarak;

·  Tarafıma önemli bir şikayette bulunulduğu takdirde, Gsework Gıda'nın hizmet kalitesini sürekli artırmak maksadı ile derhal Gsework Gıda'ya rapor vermeli ve raporunu yazılı ve sözlü açıklamalarla destekleyeceğim.

·  Gsework Gıda ürünleri satmak veya yeni Gsework Gıda Distribütörlerini tanıtmak için tehdit veya korkutma gibi uygunsuz şekillerde kişilerin, işletmelerin veya başka kuruluşların otoritesinden istifade etmeyeceğim.

·  Gsework Gıda'yı veya ürünlerini abartılı, desteksiz veya yanıltıcı bir şekilde temsil etmek, Gsework Gıda ürünlerinin veya Gsework Gıda tarafından dağıtımı yapılan ürünlerin fiyatları, özellikleri, kaliteleri, işlevleri, dereceleri, muhteviyatları, tarzları, modelleri, menşe yerleri ve sarf malzemeleri vs. konularında gerçeğe aykırı bilgilendirme yapmayacağım. Böyle bir durumda Gsework, bildirimsiz olarak üyeliği donduracağı gibi iş bu üyelik sözleşmesini de feshedebilir. Ayrıca; yukarıda belirtilen durumlarla karşılaşıldığında, Gsework, ilgili üyeye karşı ilerde çıkabilecek zararlarını rücu hakkına sahiptir. Bu yaptırımları kabul ettiğimi bildiriyorum.

·  Gsework Gıda tarafından tedarik edilmeyen Gsework Gıda ürünlerini veya Gsework Gıda tarafından dağıtımı yapılan ürünleri ithal veya ihraç etmek veya başkalarının ihraç etmesine yardımcı olmayacağım.

·  Gsework Gıda'nın olmayan ürünleri/hizmetleri Gsework Gıda ürünü veya Gsework Gıda tarafından dağıtılan ürün olarak tanıtımını yapmayacağım.

·  Gsework Gıda isminin Gsework Gıda tarafından üretilmeyen veya dağıtılmayan ürünleri/hizmetleri (örneğin sigorta, vergi, emlak, yatırım vs.) satmak için kullanılmayacağım..

·  Gsework Gıda'yı, başka bir Gsework Gıda Distribütörü'nü veya başka iş kollarını ve meslekleri kötülemeyecek ve sözlü olarak hedef almayacağım.

·  Gsework Gıda Distribütörü, pazarlama sürecinde, Gsework Gıda'nın gelişimi ve şöhreti üzerinde olumsuz etkisi olabilecek olumsuz yorum ve konuşmalar yapmayacağım.

·  Gsework Gıda Distribütörü, Gsework Gıda ürünleri ile ilgili olarak kendisinin kişisel davranışından (yanlış bilgilendirme, desteksiz iddia, sahte ürün, korkutma, tehdit vs.) dolayı şahıs veya gruplardan gelebilecek sorumluluk, hak iddiası, talep ve davalara karşı Gsework Gıda'nın yükümlülük altında olmadığını taahhüt ederim. Uğranılan kayıplar, ticari itibar zedelenmesi, manevi zarar vs. gibi hususlara karşı Gsework Gıda'nın ve ilgili tarafların zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

·  Gsework Gıda'nın önceden iznini almadan Gsework Gıda Distribütörü olarak medyaya röportaj vermeyi veya medyada haber olmayı kabul etmeyeceğim..

·  Bu madde ve bütün sözleşme kapsamında, distribitörün sözleşme maddelerine uymaması durumunda, Gsework şirketi, Gsework üyeliğinin dondurulması, kazanç ve ayrıcalıklarının iptali veya sözleşmesinin feshi hakkını tek taraflı-bildirimsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, Gsework şirketi, sözleşme kapsamında edinimlerini yerine getirmeyen, yükümlülüklerine uymayan her bir distribütörden 50.000 TL cezai şart isteme hakkına sahiptir.
16- Bağımsız bir distribütör olarak işyeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun hükümlerinin ''tüketici''olarak tanımladığı bir kişiye kendi işyerim dışında herhangi bir ürün satışı yapmam halinde söz konusu yönetmelik ve kanunun gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlü olduğumu, söz konusu yönetmelik ve kanunun gerekliliklerini yerine getirmemem halinde ve bundan dolayı Gsework'ün tüketicinin zararını tazmin etmesi veya idari para cezası ve benzeri yaptırımlarla karşı karşıya kalması durumunda Gsework'ün tarafıma rücu etme ve ödenen herhangi bir bedeli tarafımdan talep etme veya Gsework'deki ödenmemiş alacaklarımdan mahsup etme hakkı olduğunu kabul ediyorum.

17- Gsework'ün prim hesaplamasını aylık bazda yapacağını, tüm hak edişleri sahip olduğum kıdeme göre ve üyeliğimin başlangıcında verilen başlangıç kiti içinde yer alan ve ayrıca www.hekimzade.net web sitesinde güncel hali anlık olarak takip edilebilen Gsework ücret planına göre hesaplanacağın, aylık distribütör komisyonu/primlerinin şirketin kontrolleri dışında kalan sebeplerden kaynaklanan istisnalar haricinde takip eden ayın en geç 20'sine kadar doğrudan distribütörün banka hesabına yatırılacağını biliyor ve kabul ediyorum.

18- Hiçbir distribütör, üçüncü şahıslar karşısında, kendisini şirketin bir personeli olduğu veya şirket adına hareket ettiği izlenimini uyandıran bir beyanda bulunmayacaktır. Bağımsız distribütörün işbu sözleşmeye girmekteki nihai amacı kendi bağımsız işini kurmak ve bu işten ticari gelir elde etmek olduğu için, bağımsız distribütör, şirketten sipariş etmişi olduğu ürünleri kendisi tüketmiş olsa bile tüketici mevzuatı çevresinde ''tüketici'' olarak nitelendirilemez. Bu nedenle işbu sözleşme tüketici mevzuatına değil TTK'ya tabi olup bağımsız distribütör işbu sözleşme çerçevesinde yürüteceği her türlü faaliyetini basiretli bir tacirin göstermesi gereken özeni gösterme yükümlülüğü altındadır. Bu özelliğin gösterilmemiş olmasından doğabilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluk tamamen bağımsız distribütöre ait olacaktır. Ve şirket böyle bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Her distribütör vergilerle ilgili olarak kesin cezalar ve yapılan masraflar karşısında şirketin tazmin etmeye ve beri kılmayı kabul etmektedir.

19- İş bu sözleşme ve onun dışında yapılan sözleşmelerin T.C. kanunlarına tabi olup bu kanunlara uygun olarak yorumlanacağını, sözleşmeden kaynaklı ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim. Ayrıca; Gsework'ün savaş, grev, ayaklanma, yangın deprem veya diğer doğal afetler, bir tarafın tedarik kaynağının yaptığı kısıtlamalar veya hükümetin kararları veya emirleri gibi mantıken kendi kontrolünün dışında kalan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansızlaştığı durumlarda ifada gecikir veya ademi ifa durumuna düşerse bunda sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederim.

20- Bu sözleşmenin süresi 1 (Bir) yıldır. Bağımsız distribütör olarak iş bu sözleşme kapsamındaki haklarımın iş bu sözleşmeye bağlı olarak devam etmeme bağlı olduğunu, iş bu sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemem durumunda, Gsework'ün süre bitmeden önce Distribütörlük feshini ve /veya Distribütörlüğü askıya alabileceğini kabule diyorum. Ayrıca; iş bu sözleşmenin imzalanmasını izleyen 60 gün içerisinde Gsework'e posta ile yolladığım yazılı fesih bildirimi ile iş bu sözleşmeyi cezasız olarak fesih edebileceğimi ve böyle bir durumda 60 günlük süre içinde tarafıma ödenmiş tüm primlerin üst hattından kiminle ödendi ise AYNI şekilde mahsup edileceği, 60 günlük bekleme süresinden sonra, sözleşmeyi ve Distribütörlüğü herhangi bir nedenden ötürü kendi isteğimle fesih hakkına sahip olduğumu, isteğe bağlı fesih bildirimini şirketin ana iş adresine yazılı olarak veya e posta ile göndermem gerektiğini, biliyor ve kabul ediyorum. Gsework tarafından herhangi bir nedenle sözleşmenin feshedilmesi halinde Gsework ürünlerini satamayacağımı, herhangi bir kazanç ya da prim elde etme hakkımın olmayacağını kabul ediyorum.

21- Bu sözleşmeden kaynaklanana hak ve sorumluluklarımdan herhangi birisini, Gsework'ün önceden yazılı onayı olmadan devretme hakkım bulunmamaktadır. Bu sözleşmenin Gsework'ün açık bir biçimde yazılı onayı olmadan devir veya temlik edilmesine yönelik girişimim, Gsework'ün takdirine bağlı olarak sözleşmeyi hükümsüz kılabileceğini kabul ediyorum.

22- Gsework distribütörü iken sözleşmenin feshi, iptal veya herhangi bir nedenle çıkmamadan sonraki 24 (Yirmi Dört) ay içerisinde, Gsework ürünlerine rakip ürünleri satmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca; Gsework Gıda ile rekabet eden veya ona benzer nitelikte olan ticari faaliyetler yürütmek veya bu tür faaliyetlere katılmayacağım. Gsework Gıda dışında işler geliştirmek için Gsework Gıda iş bağlantılarını veya başka Gsework Gıda Distribütörü'nü kullanmak veya yönlendirmeyeceğim. Aksi halde, 15. Madde çerçevesince yaptırımlar uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

23- Gsework'ün ana şirketi veya ilişkili şirketlerinin, müdürlerinin, yöneticilerinin, ortaklarının, çalışanlarının, vekillerinin, bu sözleşmeyle alakalı faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zarar, ziyan ve tazminat taleplerinden sorumlu olmayacaklarını ve onların bunlardan vareste tuttuğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

24- Ayrıca Gsework distribütörü;

·  Bütün yasal ve idari düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm kural ve düzenlemelere uymak zorundadır.

·  Ticari faaliyet yürütürken hizmet, hakkaniyet, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine uymak; toplum kurallarına saygı göstermek ve Gsework Gıdanın çıkarlarını ve imajını korumak zorundadır.

·  Gsework Gıdanın faaliyetlerini yürütürken bütün ilgili kural ve düzenlemelere uymak zorundadır.

·  Başka bir kişinin kimliğini hileli bir şekilde kullanmak veya uygunsuz yollarla Gsework Gıda Distrübütörlüğü elde etmek kesinlikle yasaktır. Gsework Gıda, yanlış bilgi verilmiş olduğunun tespiti veya şartların yerine getirilmemesi halinde, Gsework Gıda Distrübütörünün bütün kazanç ve ayrıcalıklarının iptali ve geri alınması da dahil olmak üzere 15. Maddede bulunan bütün yaptırım türlerini Gsework şirketi tarafından uygulanabilecektir.

·  Ürün gösterimleri yapmak ve müşterilere satış yaparken kullanım hakkında ve ürün etiketlerinde yazılı tedbirler konusunda açık izahlarda bulunmak zorundadır.

·  Müşteri şikayetlerini kibarca ve süratle ele almak zorundadır.

·  Gsework Gıda'nın işlerini geliştirirken Gsework Gıda'yı çabuk zengin olma planı veya hayatı kolaylaştırma aracı olarak tanıtmamalıdır. Özenle çalışmak, Gsework Gıda'nın durumunu dikkatle inceleyip anlamak, Gsework Gıda'nın güçlü taraflarını abartmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Distribütör aynı zamanda Gsework Gıda tarafından onaylanmış olmayan işler, promosyonlar, politikalar ve başka bilgiler ve Gsework Gıda hakkında yanlış bilgiler yayamaz.

25- Distribütör Gsewok'ün ticari sırlarını, kendi sırları gibi muhafaza etmek ve üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüdür. Distribütör iş bu sözleşmenin uygulanması nedeniyle öğrendiği, açıkça gizli olduğu belirtilmemiş olsa bile her türlü teknik bilgileri, özel imalat usullerini, ticari sırları, marka, fikri sınai mülkiyet hakları, varlıkları, stratejileri ve yapılan görüşmelerde şifahen açıklanan tüm ticari, mali, teknik bilgileri üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamamayı kabul ve taahhüt eder. Distribütör bu sır saklama yükümlülüğüne istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerin ve kendisi ile ilgili sair kişilerin de uymasını sağlayacağını ve bu yükümlülüklerin sözleşmenin sona ermesinden sonra da aynen devam edeceğini beyan ve kabul etmiştir. Aksi halde gizliliği ihlal nedeniyle Gsework'ün uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları cezai şart olarak nakden ödeyecektir.

26- Bu sözleşmenin maddelerinden herhangi biri geçersiz ya da hükümsüz olursa bu durum sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez. Gsework distribütörünün, iş bu sözleşmedeki maddelere uymaması durumunda, Gsework şirketi; 15. Maddede bulunan bütün yaptırım türlerini bildirimsiz olarak uygulamaya yetkilidir. Bu husus, taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

27- Gsework'e ait ismimi, fotoğrafımı, kişisel öykümü ve/veya resmimi, reklam ya da promosyon materyallerinde kullanması için yetkilendiriyor bunun karşılığında tüm maddi taleplerimden feragat ediyorum.

28- Bu sözleşme taraflarca imzalanması ile birlikte hüküm ifade eder. Bu sözleşmenin faksla ya da online gönderilen kopyası, her açıdan orijinal hükmündedir.